Klub Regatowy Łódź

Nasz klub to przede wszystkim grupa aktywnych ludzi, którzy chcą rozwijać swoja pasję żeglarstwo Do klubu należą żeglarze pływający aktywnie w prestiżowych regatach i osiągający znaczące sukcesy. O naszych wynikach można przeczytać w prasie żeglarskiej, lokalnych pismach, oraz na wielu portalach internetowych. Organizujemy regaty na zalewie Sulejowskim. Oczywiście żeglarstwo to jednak nie tylko sport, ale także wypoczynek i rekreacja.

Żeglarstwo to właściwie sposób na życie….Organy klubu:

Prezes

Anetta Wilczyńska


Wiceprezesi:

Grzegorz Banaszczyk

Rafał Moszczyński


Skarbnik:

Paweł Goszczyński


Komisja Rewizyjna

Piasecki Wojciech

Czarnecki Witold

Weteski Jarosław


Rzecznik Prasowy:

Ewa Wiercińska-Banaszczyk